Kontakt

Vedoucí souboru:

Marie Švejdová
Vlkovská 216 ,373 63 Ševětín
tel. priv. 387 997 233
mob. +420 728 546 766
e-mail: svejmar.blatak@seznam.cz

Organizační vedoucí

Zbyněk Layer
mob. +420 606 241 689
e-mail: layer@volny.cz

Umělecká vedoucí

Mgr. Jitka Lidralová

Vedoucí kapely

Ing. Petr Nováček
tel. 385 726 005
mob. +420 606 719 446

Společné foto