Současnost

Blaťácký soubor čerpá svůj repertoár ze zvyků a obyčejů, které nám zanechali naši předkové. V programu jsou zařazena pásma, scénky, písničky, tance i vyprávění především z regionu „Blat“ – Povltaví.

Soubor má v současnosti 35 – 40 členů tří generací a zaměřuje se na úpravy lidových písní a jevištní stylizace lidových tanců a zvykoslovného materiálu z Blat a jižních Čech. Soubor se zúčastňuje různých vystoupení, regionálních i národních přehlídek a festivalů, hostoval v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Itálie, Rakousko, Chorvatsko, Polsko, Maďarsko) a vystupuje pro zahraniční turisty z Holandska, Belgie, Japonska a USA.

Společná fotografie souboru

Tradicí se již stalo každoroční vystoupení pro seniory, kteří při poslechu lidových písniček vždy omládnou, stejně jako pořádání každoročního Blaťáckého bálu. V Ševětíně pořádá Blaťácký soubor pravidelně každý rok „Setkání folklorních souborů na Blatech". Zde se soubory vzájemně podělí o lidovou písničku a tanec s obecenstvem a na farském dvoře nechybí ani jarmark starých lidových řemesel. Soubor se snaží také uchovávat v obci staré zvyky a tradice, jako jsou: Masopust, Blatské obžínky, Vánoční koledování v kostele... 

Zpíváme a tancujeme pro radost a potěšení své, i těch, kteří se na nás přijdou podívat... 

Soubor si váží  a děkuje všem sponzorům a příznivcům, kteří ho podporují v jeho činnosti.