Historie

Vznik Blaťáckého souboru Ševětín

25. ledna 1975 pořádal v Ševětíně Český svaz včelařů "Staročeský bál". Dvanáct párů spolu s houslistou a učitelem panem Václavem Valešem (*1910+1991) secvičilo předtančení Českou národní besedu. Bál byl zahájen v originálních blatských krojích, zapůjčených od starousedlíků ze Ševětína a okolí. To byly prvopočátky Blaťáckého souboru. Lidová písnička a tanec daly dohromady partu lidí, kteří se již nechtěli rozejít.

Blaťácký soubor byl založen na podzim r. 1975 při Osvětové besedě v Ševětíně. Tehdy měl 51 členů. Prvním vedoucím byl pan Josef Kožíšek (*1921+1987). Pěveckou složku vedl pan uč. František Sláma (*1905+1996). Kapelu, ve složení dva klarinety, dvoje housle, dudy, heligonka, violoncelo, které bylo brzy nahrazeno kontrabasem, vedl pan uč. František Havlíček (*1921+1997). Soubor zpočátku vystupoval v zapůjčených blatských krojích. V r. 1975 byly z prostředků Okresního úřadu v Českých Budějovicích pořízeny jejich repliky. V r. 1977 se stal vedoucím pan Josef Kojan. Po jeho odchodu v r. 1989 se soubor rozdělil na stávající Blaťácký soubor s vedoucí Marií Švejdovou a soubor Javor s vedoucím Josefem Kojanem. Zřizovatelem Blaťáckého souboru byla Obec Ševětín, nyní Městys Ševětín, který poskytuje souboru prostory kulturního domu pro nácviky a vystoupení a dle možností prostředky na pořizování nových krojů. V knihovně Kulturního domu vybudoval síň tradic přístupnou pro širokou veřejnost, kde je možné si prohlédnout vystavené originální blatské kroje.

Blaťácký soubor písní a tanců


S Blaťáckým souborem od jeho založení spolupracovali manželé Hervíčovi z Tábora a František Fučík z Lišova. Souboru předávali zkušenosti, prostřednictvím Krajského kulturního střediska, i další odborníci jako Marie Uhlíková-Oberfalcerová s manželem Karlem Oberfalcerem, manželé Rejškovi a další. V Blaťáckém souboru v současnosti pracují společně tři generace tanečníků, zpěváků a muzikantů. Předávají si zkušenosti a lásku k lidovému umění svého kraje. Vedení souboru od r. 1990 tvořili:  Marie Švejdová, um. vedoucí Mgr. Jitka Zemenová, Mgr. Jitka Lidralová, zpěv – Mgr. Ivana Maříková, organizační vedoucí Ing. Petr Pokorný, Ing. Petr Mizera, Zbyněk Layer, kapelník František Havlíček, od roku 1992 Ing. Petr Nováček.
Od roku 2023 soubor pracuje pod vedení Mgr. Jitky Lidralové (umělecká vedoucí), Zbyňka Layera (organizační vedoucí) a Petra Nováčka (kapelník).