Start » Oblast Blat

Oblast Blat


Jižní Čechy nejsou jenom krajem rybníků, ale i krajem bažinatých luk, které náš lid od nepaměti nazývá Blata. Jsou to vlastně zbytky třetihorního sladkovodního jezera a nejsou všude stejná. Nejznámější blata jižních Čech jsou: Soběslavsko-Veselská a Zbudovská, neboli Svobodná blata.

Soběslavsko-Veselská blata se rozkládají od Třeboně až k Veselí a Soběslavi. Tyto mokřiny jsou rašelinaté. Největší rašeliniště se nachází na sever od obce Borkovice, je více než 8 km dlouhé a 3 km široké. Rašelina má více než osmimetrovou mocnost. V minulosti se tato rašelina používala jako topivo. V současnosti se těží jako výborné hnojivo pro zemědělství a na léčení nemocí pohybového ústrojí v lázních Třeboni a Bechyni.

Zbudovská neboli Svobodná blata se rozkládají mezi Hlubokou nad Vltavou a Vodňany. Na těchto blatech nejsou rašeliniště, ale mokré louky, na kterých měli sedláci královské právo a výsady svobodně kosit seno. Kolem těchto výsad byly spory mezi šlechtou a selským sedlákům odejmout volné užívání Svobodných blat. Došlo ke vzpouře, kterou vedl zbudovský rychtář Jan Kubata. Vzpoura byla potlačena a Jan Kubata byl roku 1581 popraven. Pověst – Jak Kubata dal hlavu za blata – se později stala velmi známou.